Patroonfilters voor een meer zuinige filtratie | Pentair Pool Europe

Patroonfilters voor een meer zuinige filtratie

cartridge filter

Patroonfilters: een weinig bekend product

Patroonfilters zijn weinig bekende zwembadapparatuur; minder dan 20% van de zwembaden in Frankrijk heeft er een. Het imago van patroonfilters heeft zwaar te lijden gehad door de basisproducten die over het algemeen worden verkocht bij bovengrondse zwembaden.

Maar ze hebben onmiskenbare voordelen in vergelijking met granulaatfilters in termen van efficiëntie en filtratiekwaliteit. Meer nog, ze vergen weinig onderhoud en maken echte besparingen mogelijk op het gebied van water, elektriciteit en behandelingsproducten – noodzakelijke en zelfs onontbeerlijke voorwaarden voor meer zuinige zwembaden

Werkingsprincipe

Een patroonfilter werkt op een compleet andere manier dan granulaatfilters. Ze werken met oppervlaktefiltratie, niet met diepe filtratie zoals een zandfilter. Ze kunnen kleine of grote onzuiverheden vasthouden zonder dat ze met zand in verschillende korrelgroottes moeten worden gevuld. Ook hoeft geen vlokmiddel, doorgaans op basis van aluminiumzouten, meer worden toegevoegd om kleine verontreinigen te vangen. Het resultaat is een filtratiefijnheid van 20 tot 25 micron terwijl die van een zandfilter 40 tot 50 micron bedraagt.

Een ander belangrijk verschil is dat de filtratiekwaliteit van een patroonfilter minder afhankelijk is van de snelheid van het water. Hij filtert met dezelfde efficiëntie, of hij nu snel of traag werkt, in tegenstelling tot een zandfilter die traag moet filteren om efficiënt te zijn en waarvan de filtermedia tijd nodig hebben om meer onzuiverheden te vangen. 

Een ander kenmerk is dat terugspoelen niet nodig is, voor geen enkel element van deze filter. Hoe meer verstopt ze zijn, hoe efficiënter ze werken . Het vuil wordt zelfs automatisch verspreid over het volledige oppervlak, terwijl het water de snelste weg zoekt. 

Door ervoor te zorgen dat de filter wordt gekozen op basis van het nodige debiet en zijn retentiecapaciteit (met een extra grote filter of een filter met meerdere patronen voor zwembaden die worden blootgesteld aan vuil en afval), hoeft elk element slechts één keer per seizoen te worden gereinigd, zoals vermeld op de manometer. Jaarlijks ontkalkte en goed onderhouden patronen gaan vier tot zes jaar mee, bijna even lang als zandfiltermedia, en ze zijn veel gemakkelijker te vervoeren, installeren en verwijderen dan 150 kg zand bijvoorbeeld.

 

 

Hoe wordt de efficiëntie van een zwembadfilter gemeten?

De efficiëntie van een zwembadfilter hangt af van zijn filtratiefijnheid en zijn retentiecapaciteit. Om het filtervermogen te verhogen kunt u gewoon het filteroppervlak vergroten. In het geval van een granulaatfilter moeten de filterdiameter en dus het mediavolume worden vergroot. Daardoor neemt de drukval toe, zodat een voldoende krachtige pomp nodig is om terug te spoelen. Daarom is een pomp met variabele snelheid goed voor dit type filter.

Een patroonfilter: ideaal voor een zuinig zwembad 

Patroonfilters zijn het ideale product voor een zuiniger werkend zwembad.

  • Er loopt minder water weg bij het terugspoelen, tot 6.000 liter water (6 m³) in vergelijking met een klassieke zandfilter. Dit is een belangrijk aspect nu de milieuregels worden aangescherpt en meer gemeenten het lozen van afvalwater in de natuur verbieden;
  • Een keer per seizoen reinigen met een filter met 4 elementen;
  • Minder drukval ten opzichte van een zandfilter;
  • Een meer gepaste chemische behandeling dankzij de filtratiecapaciteit en geen vlokmiddel of terugspoeling; (minder zoutverlies voor elektrolysers);
  • Beperkte afmetingen voor installatie in de technische ruimte en de mogelijkheid om de filtratiecapaciteit uit te breiden. Meer nog, een patroonfilter weegt veel minder dan een volle zandfilter en zijn productie en transport stoten ook minder CO2 uit.

Een patroonfilter is dus een van de onontbeerlijke apparaten voor een zuinig zwembad: hij verbetert de werking en verlaagt het verbruik en de ecologische impact in het algemeen.

Answer comment

Submitted by Paul Arwar (not verified) on Sun, 08/06/2023 - 14:19

Permalink

Yes I have a Positiv clear 200 cartridge filter. Great until you need to get hold of a new one. Nobody sells them in Italy, France nor Germany. So it looks like I’ll be going back to a sand filter?!?

Answer comment

Hi Paul,


Thank you for your message and apologies if you could not find anyone yet. Could you please email us a picture of your product with the bar-code visible and readable through the following "Contact US" page: https://www.pentair.eu/contact?business_unit=944&utm_source=footer&utm_medium=website. We would also need your post code to help you find a dealer that could assist you.

 

Many thanks,

The Pentair Pool Europe Team

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. 
Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.

© 2023 Pentair. All rights reserved.