Wat is een zuinig zwembad? | Pentair Pool Europe

Wat is een zuinig zwembad?

virtous pool

Waarom hebben we het over zuinige zwembaden?

Het concept van zuinigheid wordt op verschillende manieren uitgelegd in het woordenboek:

  • ‘Zuinigheid: spaarzaamheid, economie, parcimonie.’
    (Dikke Van Dale ). 
    Hiermee verwante begrippen zijn bedachtzaamheid, zorgvuldigheid en eerlijkheid. Dit zijn essentiële kwaliteiten voor een goed zwembadbeheer, bijvoorbeeld door de vereisten te analyseren en de juiste maatregelen te nemen, door de juiste instellingen toe te passen, door de behandeling zorgvuldig uit te voeren en nog veel meer.
  • Zuinig: ‘Van zijn bezit weinig, telkens slechts een klein of zo klein mogelijk gedeelte verbruikend of uitgevend.’
    (Dikke Van Dale  )
    In deze tweede definitie is ‘zuinig’ een synoniem van vaardigheid, efficiëntie, mogelijkheid, vermogen en kracht. Dit slaat op de kwaliteit van de uitrusting (ontwerp, duurzaamheid enz.) en de werking ervan (eenvoud, functionaliteit enz.) die zo zuinig mogelijk moeten zijn: de efficiëntie van elk toestel, de waterkwaliteit, de behandelingscapaciteit, de werking van het ontsmettingsmiddel, het filtratievermogen enz. Hier is ‘zuinig’ synoniem met kwaliteit; het tegenovergestelde zou materiaal van slechte kwaliteit of gebrekkig materiaal zijn.

Een definitie van een zuinig zwembad:
een zuinig zwembad is een zwembad uitgerust met apparatuur die gebruiksvriendelijk en betrouwbaar is en die lang meegaat, die geschikt is om doeltreffend, continu en autonoom te werken, die efficiënt gebruikmaakt van hulpbronnen (in termen van energie, water en producten) en die weinig impact heeft op het milieu.

 

 

Wat zijn de criteria voor een zuinig zwembad?

De juiste hoeveelheid op het juiste moment: de goede werking van het zwembad en de juiste waterkwaliteit om te zwemmen zijn in wezen afhankelijk van het naleven van de eenvoudige regel ‘de juiste hoeveelheid op het juiste moment’. De juiste hoeveelheid water, de juiste filtratietijd, de juiste dosis ontsmettingsmiddel, de juiste hoeveelheid verwarming ...

De juiste handeling op het juiste moment: handmatig of automatisch, elke vereiste vraagt om een handeling. De filtratie starten, de bodem van het zwembad schoonmaken, ontsmettingsmiddel toevoegen en de verwarming activeren volgen allemaal op een correcte analyse van de vereisten: controle van de watertemperatuur en -parameters, nakijken of de skimmermanden of de filter niet verstopt zijn enz.

De zwembaarheid: hoe zuiniger het zwembad, hoe vaker erin zal worden gezwommen. Daarbij gaat het niet om uren, maar om dagen, weken, maanden en seizoenen, en dat allemaal zonder gedoe. Minder problemen, minder verloren tijd en meer genieten. 

Voor wie is een zuinig zwembad bedoeld?

Zuinige zwembaden zijn bedoeld voor gebruikers die zo lang mogelijk van hun zwembad willen genieten (op het vlak van comfort en zwembaarheid), met de juiste mate van onderhoud (gebruiksgemak en automatisering), zo weinig mogelijk problemen (betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid) en respect voor het milieu (klein verbruik en weinig afval), hun gezondheid (gezondheid en veiligheid: kwaliteit en reinheid van water via intelligente behandeling) en hun portemonnee (verbruik en duurzaamheid van materiaal/investeringen).

Om welke zwembaduitrusting gaat het?

Een zuinig zwembad is uitgerust met de volgende apparatuur:

virtous pool products

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. 
Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.

© 2023 Pentair. All rights reserved.